Liity joukkoomme!

Meitä Lapin terveydenhoidon ammattilaisia yhdistää
työmme lisäksi ainutlaatuinen ympäristö. Pohjoisessa
mittakaava on ihmisen mittainen - niin työssä kuin
vapaa-ajalla. Kun olet kiinnostunut monipuolisista
tehtävistä mukavassa joukossamme ja laadukkaasta
elämästä vireässä keski-Lapin keskuksessa, tervetuloa
meille!

Ota yhteyttä, kun Lappi kutsuu >>

     
 


Terveyskeskus on toimiva ja hyvin varustettu, jossa on hyvät tutkimusmahdollisuudet. Väestövastuuta ei ole. Sodankylän terveyskeskuksen työilmapiiri on saanut runsaasti hyvää palautetta. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on koko terveyskeskuksen henkilökunnan hyvä osaaminen sekä sopiva työnjako lääkäreiden ja muun henkilökunnan välillä. Henkilökunnan koulutukseen on myös panostettu. Lääkäreillä on mahdollisuus tehdä oikeaa lääketiedettä tehokkaassa ja hyvässä ilmapiirissä. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa, tukea työhön ja konsultaatioita saa aina tarvittaessa kollegoilta ja muulta henkilökunnalta.

 

Sodankylään valmistuu uusi hyvinvointikeskus tammikuussa 2020


Uuteen hyvinvointikeskukseen keskitetään Sodankylän akuutti vastaanotto, kiireetön vastaanottotoiminta, laboratorio- ja röntgenosastot, suun terveydenhuollon tilat, tarkkailu- ja kuntoutusosastot, työterveyshuolto, kuntoutuspalvelut sekä perhepalvelukeskus, jonne sijoittuvat äitiys-, lasten- ja perheneuvolan, mielenterveystoimiston ja sosiaalitoimiston palvelut. Lisäksi sinne tulee yleisiä tiloja, kuten ravintolasali, ryhmäliikuntasali ja neuvotteluhuoneet, joita voidaan ilta-aikaan vuokrata kuntalaisille ja yrityksille. Rakennuksen pinta-ala on noin 6.800 nieliömetriä.

Hyvinvointikeskus korvaa Sodankylän nykyisen terveyskeskuksen ja sosiaalitoimiston toiminnot. Lisäksi se mahdollistaa uudenlaisen sosiaali- ja terveystoimen toimintamallin, jossa eri toiminnot ovat lähekkäin ja palveluiden integraatio helpottuu.

Uuden hyvinvointikeskuksen suunnitelmiin voi tutustua Lemminkäisen esittelyvideosta.

 

VUODEOSASTO - "Luotettava työyhteisö"

tk_kierto

Sodankylän terveyskeskuksen vuodeosastolla on paikkoja 30. Keskimääräinen käyttöaste on 90 % ja päivittäinen potilasvaihto 4 - 8 potilasta. Sairaanhoitaja Anja Kesonen on työskennellyt osastolla kuusi vuotta. Työ hoitajana on vaativaa ja monipuolista, ja Kesosen mielestä elintärkeää on voida luottaa työyhteisöönsä. Yhteistyö toimii ja koulutuksella vastataan haasteisiin. Kesonen toimii itse osaston infektiovastaava ja osallistuu vastuualuekoulutukseen.

Vuodeosaston toimintaa tukee myös se, että Sodankylässä on tarpeellinen määrä ambulanssikalustoa: paikallisella sairaankuljetusyrityksellä on kaksi ambulanssia ja kunnan pelastuslaitoksella yksi. Sodankylässä päivystää myös ympärivuorokautisesti Pelastushelikopteri Aslak, jonka henkilöstöön kuuluu ensihoitaja.

 

MONIOSAAJIEN TERVEYSKESKUS - "Jokainen päivä on erilainen"

tk_kanslia

Yksi kokeneista ja monipuolisista terveyskeskuksen konkareista on sairaanhoitaja Tuula Kettunen, joka on työskennellyt Sodankylän tk:ssa jo lähes 20 vuoden ajan. Nykyisin Kettunen vastaa ajanvarauksista ja siten hoitotakuun toteutumisesta. Lisäksi Kettunen pitää sairaanhoitajan vastaanottoa ja toimii myös sydänhoitajana. Sodankylän terveyskeskus huolehtii Kettusen mielestä hyvin hoitohenkilökunnan kouluttamisesta. Tällä hetkellä Tuula osallistuu Oulun yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun järjestämään koulutukseen, joka tähtää lääkärien ja hoitajien yhteistyön ja työnjaon kehittämiseen. Lääkärin kannalta Kettunen pitää terveyskeskustyöskentelyä myös hyvin opettavana ja tärkeänä. Vain hoitotyön käytännön kautta voi oppia myös siihen liittyviä "käden taitoja" sekä potilaan kohtaamista.

 

MONIPUOLISET TUTKIMUSMAHDOLLISUUDET - "Kyllä täällä ihmisiä hyvin hoidetaan"

tk_laboratorio

Sodankylän tk:ssa toimii oma röntgen ja laboratorio, joiden molempien toimintaa on kehitetty monin tavoin vastaamaan nykylääketieteen käytäntöjä ja potilaiden tarpeita. Sodankylä on ollut myös edelläkävijä telelääketieteen käyttöönotossa.

Vastaava laboratorionhoitaja Marja Kiiskinen tuntee työpaikkansa 34 vuoden ajalta. Asiakaspalvelun kannalta Kiiskinen pitää tärkeänä sitä, että laboratorion näytteenotto toimii joustavasti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Ainoastaan spirometreihin ja laktoosi- ja glukoosirasituksiin on varattava aika etukäteen, muihin on tarvittaessa ajanvarausmahdollisuus. Asiakkaille laboratorio on avoinna ma-pe 8-12. Tutkimukset, joita ei tehdä omassa terveyskeskuksessa ja jotka tilataan Lapin keskussairaalan laboratoriosta, siirtyvät heti potilaan ilmoittautuessa keskussairaalan tietokantaan. Tämä nopeuttaa vastauksien saamista oleellisesti.

tk_rontgenVastaava röntgenhoitaja Ulla Häätylä on nähnyt työssään röntgenteknologian ja telelääketieteen kehityksen. Sodankylän kunta on vuodesta 2005 ollut mukana sähköisten röntgenpalveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa yhdessä 12 muun Lapin kunnan ja Lapin keskussairaalan kanssa. Käytössä on JIVEX-ohjelmisto, johon voidaan röntgenkuvien lisäksi viedä mm. endoskopiakuvat, silmänpohjakuvat ja muut digitaaliset kuvat. Järjestelmän ansiosta sähköiset konsultaatiot LKS:ssään ovat mahdollisia reaaliaikaisesti. Keskussairaala myös vastaa kuvien arkistoinnista. Keuhko- ja luukuvvien lisäksi sydänfilmit, kuulokäyrät ja valokuvat digikameralla (esim. ihottumista) otetaan röntgenissä. Röntgenlääkäri käy noin 2 krt /kk ja röntgenlääkäri vahvistaa vuosittain yli 20 % diagnooseista, lisäksi hän tekee myös tarvittavat ultraäänitutkimukset.

 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 Seuraava > Loppuun >>

Sivu 1 / 2
 
     
      © Sodankylän kunta